Lingual Ortodonti Görünmeyen Braketler


Lingual braketler (içten diş teli) son 30 yıldır ortodontistlerin hastalarına sunduğu bir tedavi seçeneğidir. Bu braketler her zaman kullandığımız, dişlerin ön yüzlerine yapışan braketlerden farklı olarak dişlerin dil tarafında kalan ve görünmeyen yüzlerine yapışırlar. Bu nedenle de hastaların estetik ihtiyaçlarını çok iyi karşılarlar çünkü fark edilmezler. Ancak lingual tedavi sisteminin hem hekim hem de hasta için kendine has bazı zorlukları vardır.

Hasta için en belirgin zorluk, braketlerin ilk uygulandığı haftalarda dilde meydana gelen yaralar ve konuşmanın bozulmasıdır, çünkü dile komşu braketler çok hareketli bir organ olan dilin faaliyet alanını daraltırlar. Ancak tüm bu rahatsızlıklar geçicidir, çünkü dil yaklaşık 14 günlük bir süreçte yeni duruma adapte olur, yaralar iyileşir ve konuşma da normale döner.

Hekim içinse en büyük zorluk, her bir dişin tedavi sonunda işlevsel olarak en doğru yere ve göze en hoş görünecek konuma getirilmesi için her bir braketin doğru yerleştirilmesidir. Fabrikasyon lingual braketler (içten diş teli) bu amaçla hastadan alınan modeller üzerine özel bir makine yardımıyla konumlandırılırlar, model üzerinde yapıştırıldıktan sonra ağız ortamına taşınırlar ve indirekt yapıştırma yöntemiyle yapıştırılırlar.  Ancak bu zorluk, braket üreticisi olan bazı firmaların kişiye özel braketler üretmesi sayesinde son bulmuştur. Kişiye özel braketler ve braketlerle birlikte kullanılacak kuvvet kaynağı teller ortodontistin tedavi planına göre ve hastanın diş anatomisine uygun olarak kişiye özel hazırlanır. Bu braketlerle tedavi sonucunda sağlanan gülümseme estetiği, fabrikasyon lingual braketlerle kıyaslandığında çok daha tatmin edicidir.  Bununla beraber, bahsettiğimiz sistemde hastaya özel hazırlanan altın alaşımlı braket sistemi tedavi maliyetini ciddi biçimde arttırmaktadır. Bu da bizce lingual tedavide hastanın karşılaştığı en büyük zorluktur.  Ancak yüksek ekonomik gideri haricinde lingual ortodonti hastalarımızın tedavi sırasında arzu ettikleri hiç görünmeyen braket tanımını karşılayan en ideal seçenektir.