Porselen Braketlerle Tedavi


Porselen Braketlerle Tedavi Nasıl Olur?

Diş çapraşıkları, ayrıklıkları, eğrilikleri, çene ve konum bozukluklarının belirli bir süre içerisinde tedavi edilmesi diş teli ile mümkün olmaktadır. Diş teli, dişlerin üzerine yapıştırılan kare görünüme sahip olan braketler ve braketlerin ortasından geçen ark telinden oluşmaktadır. Braketler dişe uygulanan kuvveti aktarıcı görevindedir ve birçok farklı maddeden yapılabilmektedir. Porselen braketler şeffaf görünümü sayesinde diğer braketler arasında daha fazla tercih edilir konumdadır.

Ortodontik tedavide kullanılan metal braketler yerini porselen braketlere bırakmıştır. Bunun başlıca sebebi kare formunda bulunan porselen braketlerin şeffaf görünümde olmasıdır. Metal braketlerle aynı teknik ve şekil özelliklerine sahip olan porselen braketlerin şeffaf olması hastayı estetik açıdan daha fazla memnun etmektedir. Özellikle yetişkin hastaların tercihi olan porselen braketler, günlük yaşantıda görünüm açısından hastayı rahat hissetmesine yardımcı olmaktadır. Estetik amaçlı uygulanan farklı teknikler de bulunmaktadır ancak en sık tercih edilen teknik porselen braketlerin kullanımıdır. Metal braketlere oranla daha az belli olması ancak metal braketlerle aynı işleve sahip olması sebebiyle porselen braketler daha ön plandadır.

Porselen Braket Kullanımı

Metal braketlere göre porselen braketlerin görünüm açısından daha estetik olduğu aşikardır ancak porselen braket kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Öncelikle hijyen ve temizlik konusunda porselen braket kullanan hastaların daha özenli olması gerekmektedir. Ağız ve diş temizliğinin yeterli düzeyde yapılmadığı durumlarda tartar ve diş taşı oluşumu gözlemlenebilmektedir. Tartar ve diş taşı oluşumu, ark teli ile braketler arasındaki sürtünme kuvvetinin artmasına sebep olmaktadır. Bu durumda diş üzerindeki hesaplanan kayma gerçekleşmemekte ve dolayısıyla tedavi sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Metal braketlerle aynı sonucu veren porselen braketleri kullanacak olan hastanın diş ve ağız temizliğine önem vermesi gerekmektedir. Ayrıca porselen braket kullanacak olan hastanın asitli içeceklerden, sert ve yapışkan besinlerden kaçınması tavsiye edilmektedir.

Porselen Braket Özellikleri

Porselen braketlerin metal braketlere göre verdiği sonuç bakımından bir farkının olmadığını söylemek mümkündür. Ancak bazı noktalarda metal yapıda olanlara göre farklılıklar göstermektedir. Öncelikle metal ile porselen braketlerin tedavi süreci hemen hemen aynıdır fakat porselen braket kullanan hastalarda tele daha fazla sürtünme gerçekleştiğinden tedavi sürece biraz daha uzayabilmektedir. Ayrıca porselen braketler metal braketlere göre daha büyüktür ama şeffaf olduklarından dolayı boyutlarındaki ayrım fark edilmemektedir. Porselen braketlerin sağlamlığı, metal olanlarla aynıdır. Gelişen teknoloji sayesinde porselen braketlerin yapısındaki dayanıklılık arttırılmıştır. Porselen braket kullanan veya kullanacak olan kişilerin, diğer tüm braketlerde olduğu gibi yediklerine ve içtiklerine dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü tüm braketlerin yapısı bozulmaya ve işlevini kaybetmeye eğilimlidir. Son olarak, aktif şekilde sporla uğraşan kişilerin spor esnasında porselen braketleri koruyucu ağızlık takmaları önerilmektedir.

Porselen Braket Fiyatları

Herkesin ağız ve diş yapısı birbirinden farklı olduğu gibi oluşan ortodontik bozukluklar da kişiden kişiye değişmektedir. Bu yüzden her hasta için uygulanacak olan diş teli tedavisi de farklılık göstermektedir. Tedavi yöntemi belli olmadan bu konu hakkında fiyat bilgisi vermek doğru olmamaktadır. Bu yüzden diş teli taktırmayı ve porselen braket kullanmayı düşünen herkes tarafımıza ulaşarak fiyat bilgisi alabilmektedir.

Porselen Braket İçin Bize Ulaşın

Ortodontik tedavi olmayı düşünen ancak görünüm olarak metal braketleri beğenmeyen hastalar için porselen braket uygulaması mevcuttur. Muayene olarak hangi tedavi şeklinin size uygun olduğu ve tedavi süreci hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Porselen braket ile diş teli tedavisi hakkında detaylı bilgi edinmek için iletişim bilgilerimizden bize ulaşmanız mümkündür.