Titanyum Braketlerle Tedavi


Titanyum Braketlerle Tedavi Nedir?

Her insan güzel bir gülüşe sahip olmak ister, güzel bir gülüşü oluşturan başlıca etken ise kusursuz dişlere sahip olmaktır. Dişlerde bulunan şekil bozukluklarını düzeltebilmek adına birçok tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Ortodontik tedavilerde kullanılan braketler farklı yapılarda ve farklı maddelerden oluşmakta, sıklıkla tercih edilen titanyum braketlerle tedavi ise sağlamlığı sayesinde diş şeklinde düzelme sağlanmasına oldukça yardımcı olmaktadır.

Ortodontik Bozukluklar

Alt ve üst çenede bulunan dişlerde çapraşıklık görüldüğü durumlarda ortodontik tedaviye başvurulmaktadır. Dişlerde görülen çapraşıklık farklı sebeplerden oluşabilmekte ve farklı şekil bozuklukları meydana getirebilmektedir. Ortodontik bozuklukların genel olarak sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir.

  • İleri İtim: Alt çenenin az gelişmesinden kaynaklanan bu durum ağız kapandığında alt çenenin üst çenenin gerisinde olmasına sebep olmaktadır.
  • Gömük Dişler: Dişin kemik içine gömülü şekilde kaldığı durumdur. Genellikle köpek dişlerde gözlemlenmektedir.
  • Ön Çapraz Kapanış: Öndeki dişlerin normaline göre ters kapanmasına durumuna verilen addır.
  • Aralıklı Dişler: Genetik faktörlerden dolayı ya da sonradan herhangi bir sebebe bağlı olarak oluşan dişlerin aralıklı olması durumudur. Genellikle üst çenedeki kesici dişlerde meydana gelmektedir.
  • Çapraz Kapanış: Üst çenede bulunan dişlerin normale göre daha içerde olması ve arka bölgedeki dişlerin ters olarak kapanma durumudur.

Yetişkinlerde Ortodonti Tedavisi 

Güzel bir gülümsemeye sahip olmak ve konuşmayı olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak için ortodontik tedavi talep edilmektedir. Yetişkinler ortodontik tedaviye, tedavi sürecinde oluşacak görüntüden dolayı pek sıcak bakmamaktadır. Ancak ortodonti alanında gelişen koşullar sayesinde artık kişiyi rahatsız edecek görüntü engellenebilmektedir. Ortodontik tedavinin gerekliliği ve önemi kavrandığı takdirde, hasta tedaviye daha istekli yaklaşmaktadır.

Titanyum Braketlerle Tedavi

Ortodontik tedavide kullanılan diş teli; dişlerin üzerine yapıştırılan kare braketlerden ve braketlerin ortasından geçen ark telinden oluşmaktadır. Ortodontik tedavide dişlere yapıştırılan ve tellerin arasından geçen kuvveti, dişlere iletme işlevi olan braketler birçok farklı maddeden oluşabilmektedir. Metal ya da porselen maddeden yapılan tel ve braketler sıklıkla tercih edilenler arasındadır. Ortodontik teller bir diğer adıyla diş telleri nikel ve titanyum metal alaşımlarından oluşabilmekte ya da çelik maddeden yapılabilmektedir. Ayrıca safir, sert plastik ve seramik maddeleri de kullanılan braket maddeleri arasındadır. Bu diş tellerinin ortak özelliği paslanmaz ve sağlam olmasıdır. Titanyum braketlere sağlamlık kazandırmakta nikel ise esneklik vermektedir. Ancak görüntü olarak hasta tarafından beğenilmediği durumlarda üzerleri diş renginde boya veya seramik ile kaplanabilmektedir. Kaplama olduğunda teller diş ile bir bütün olarak görünmekte ve estetik açıdan hastayı memnun etmektedir. Diş tellerinin hangi maddeden olacağına karar vermek ortodontistin görevidir. Çünkü diş yapısının ve tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak diş tellerindeki maddelerde değişiklik olabilmektedir.

Titanyum Braketlerin Avantajı

Diş teli tedavisinin uygulanmasında titanyum braketlerin kullanımı sağlamlık açısından tercih edilmektedir. Titanyum braketlerin aksine seramik ve safir braketler dişe sağlam yapışmadığı için birtakım sorunlar ortaya çıkartabilmektedir. Özellikle diş fırçalamanın yetersiz olduğu durumlarda bu tür maddeden olan braketler tartar oluşumuna, oluşan tartarlar ise ark telinin kaymasını zorlaştırmaya sebep olmaktadır. Bu yüzden tedavi süreci planlanandan daha uzun sürebilmektedir. Ayrıca sert plastikten oluşan braketler teknik özellik açısından diğerleriyle aynıdır ancak aralarında biraz daha adi olanıdır. Bu yüzden titanyum braketlerin tercih edilmesi sağlamlığı arttırmak ve tedavi sürecinde oluşabilecek riskleri en aza indirmek açısından önemlidir.

Braketler Hakkında Detaylı Bilgi

Ortodontik tedavi olmayı düşünen ancak tedavi esnasında hangi maddeden diş teli kullanması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesin iletişim bilgilerimizden tarafımıza ulaşması mümkündür. Titanyum braketler ve diğer braketlerin yapısı hakkında detaylı bilgi edinmek için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Titanyum Nedir?